Zaregistrujte se a získejte dnes navíc 50 Kč

Podmínky užití


Těmito Podmínkami užívání se řídí veškeré právní vztahy, které vznikají při užívání služby Hamty.cz.

1. Poskytovatel služby

Provozovatelem internetového portálu Hamty.cz (dále jen „Hamty“) je společnost VELVET VISION, s.r.o., se sídlem Na Vápence 2885/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 05228972, (dále jen „Provozovatel“). Kontaktní údaje Provozovatele jsou uvedeny na Portálu Hamty.cz.

2. Poskytované služby

Provozovatel portálu www.Hamty.cz uzavřel s e-shopy poskytující produkty a služby smlouvy o zprostředkování. Kompletní seznam se nachází na Hamty v seznamu e-shopů s prokliky do partnerských e-shopů.

Uživatelem je fyzická osoba – nepodnikatel splňující definici spotřebitele podle ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění a který na základě své registrace na www.Hamty.cz nakoupí v partnerských vybraných e-shopech, tj. u smluvních partnerů provozovatele, kteří jsou uvedeni na Portálu www.Hamty.cz (dále jen „Uživatel“).

Provozovatel na základě smlouvy o zprostředkování nákupu ze strany třetích osob s těmito obchody svým smluvním partnerům zprostředkuje uzavření obchodu s těmito fyzickými osobami a Provozovateli je smluvními partnery vyplacena provize, která je v plné výši či v ojedinělých případech mírně snížené výši připsána na účet Uživateli.

3. Způsob výpočtu provize a připisování na účet Uživatele

Výše provize za jednotlivé nákupy je uvedena u konkrétního e-shopu na stránkách www.Hamty.cz a platí vždy v den nákupu.
Provozovatel nenese odpovědnost za odpovědnost Uživatele ze získaného příjmu a daně z příjmu, což Uživatel bere na vědomí.

4. Vznik a ukončení smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem

Právní vztah mezi provozovatelem www.Hamty.cz a Uživatelem vznikne registrací na na www.Hamty.cz. Registrací zahájí provozovatel poskytování služby. Přístupové údaje jsou jedinečné uživatelské jméno a heslo pro přístup k Profilu Uživatele. Uživatel nese plnou odpovědnost za jejich případné zneužití.

Registrací se rozumí pravdivé vyplnění všech údajů vyžadovaných registračním formulářem umístěným na Portálu Hamty.cz provedené Uživatelem a následné odeslání vyplněného formuláře ke zpracování Provozovateli a její následná aktivace. Uživatel má možnost před vlastním odesláním vyplněného registračního formuláře zkontrolovat a případně změnit či opravit jím vyplněné údaje. Mezi Provozovatelem a Uživatelem je uzavřena smlouva o poskytování služeb na základě prohlášení Uživatele, že souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

Ukončení smlouvy bude provedeno jednostranným právním úkonem Provozovatele či Uživatele, a to doručením na emailovou adresu provozovatele [email protected] nebo na emailovou adresu Uživatele. Okamžikem doručení se právní vztah ukončuje a dochází k vymazání osobních údajů Uživatele.

Ukončení smlouvy také proběhne při dvouleté nečinnosti Uživatele. Doba nečinnosti se počítá od poslední zaznamenané transakce na účtu Uživatele.

5. Právní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem

Vzájemné právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami uveřejněnými na www.Hamty.cz a platnými právními předpisy v České republice.

Smluvní vztah vzniká registrací Uživatele a jeho souhlasem se Všeobecnými obchodními podmínkami. Všeobecné obchodní podmínky jsou pro obě smluvní strany, tj. pro provozovatele a pro Uživatele závazné. Provozovatele je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky měnit, zejména pak se změnou právních předpisů, že se změnou nebo rozšířením jím poskytovaných služeb.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Registrací v Hamty Uživatel uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů společnost VELVET VISION, s.r.o. se se sídlem Na Vápence 2885/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 05228972. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze pro poskytování služeb v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami. Provozovatel je opravně osobní údaje následně zpracovávat a zasílat obchodní sdělení.

Souhlas je Uživatelem je udělován na dobu neurčitou, může však být kdykoli písemně odvolán e-mailem na adresu [email protected] . 

8. Podmínky pro poskytování služby

Podminkou pro poskytování služby je přihlášení Uživatele ke svému profilu a zároveň nesmí mít zakázáno používání cookies ve svém internetovém prohlížeči. Následně musí přistoupit na internetové stránky e-shopu prostřednictvím serveru Provozovatele, uskuteční objednávku nebo nákup zboží svým jménem a na svůj účet a příslušný e-shop mu objednávku nebo nákup potvrdí. Provozovatel obdrží od e-shopu provizi na základě uskutečněného obchodu či realizované objednávky. Pro vyloučení veškerých pochybností připsání cashbacku nevzniká v těchto případech:

 1. Prodávající (obchod) nebo zprostředkovatel měření (affiliate síť) nevyplatil Hamty.cz žádnou provizi k dané transakci, ať už je důvod technický či jakýkoliv jiný.
 2. Jedná se o platbu DPH, poštovného, recyklačního poplatku, dárkového poukazu, platbu kredity či věrnostními body.
 3. Při nákupu byl při platbě použit slevový kupón, který nebyl zveřejněn na stránkách hamty.cz.
 4. Nákup nebyl uskutečněn kompletně formou on-line objednávky (např. telefonicky, osobně, e-mailem nebo jiným způsobem).
 5. Provize je spojená s transakcí označenou jako podvodná, zejména za účelem neoprávněného obohacení (zejména falešný nákup v e-shopu s cílem získat odměnu).
 6. Nákup nebyl řádně dokončen, byl nezaplacen nebo vrácen.
 7. Nákup byl po objednání jakkoliv upraven (změna objednávky, změna čísla objednávky, nedostupnost zboží nebo ubytování, náhradní plnění apod.).
 8. Nákup nebyl uskutečněn bezprostředně po prokliku z webu Hamty.cz.
 9. Nákup byl proveden přes mobilní aplikaci obchodu, pokud není uvedeno v detailu obchodu jinak.
 10. Jednalo se o tvz. B2B nákup, tj. v případě, že nakupující využívá slevy pro firmy, velkoobchodní ceny nebo jiné VIP výhody obchodu.
 11. Uživatele nebylo možné řádně přesměrovat do obchodu z webu Hamty.cz (Např. z technických důvodů nefunkčnosti stránek, chybou měření apod.)
 12. Expirace cashbacku – pro případ, že Uživatel neprovedl v posledních dvou letech žádnou transakci zaznamenanou na Hamty.
 13. Uživatel nemá v prohlížeči správně povoleno cookies, používá programy blokující správné měření (např. firewally, blokátory zobrazování reklam, např. AdBlock apod.) nebo používá firemní počítač, který jiným způsobem může blokovat správné měření.
 14. Provize z transakce není spojena s žádným účtem na Hamty.cz.
 15. Provize z transakce je spojena se zrušeným účtem.
 16. Uživatel neposkytl součinnost s výplatou finančních prostředků.
 17. Došlo k poručení těchto VOP.
 18. Provize z transakce je spojená s transakcí provedenou ve prospěch jiných osob.
 19. Uživatel nepovolil v e-shopu veškeré měřící cookies přes tzv. "cookies lištu"

9. Roční členství

Uživatel získává celou (případně mírně sníženou) provizi. Provoz serveru je hrazen z ročního členství ve výši 0,1 - 240 Kč. Uhrazení ročního členství se uplatňuje při výplatě cashbacku a to v poměru 50 % z nastřádaného cashbacku z nákupů a 100 % ze získaných bonusů, maximálně však do výše 240 Kč za 1 rok. Počátek ročního členství se počítá vždy od data schválení první transakce a trvá následujících 365 dní s automatickou obnovou do dalších let.

10. Výplata cashbacku

Uživatel má nárok na vyplacení celkové provize ze všech potvrzených transakcí kdykoliv na základě žádosti ve webové aplikaci Hamty.cz. Výplata probíhá bezhotovostní platbou na účet Uživatele, a to do 3 pracovních dnů od podání žádosti. Minimální částka pro výplatu je 1 Kč.

10. Odměny

Provozovatel může vyhlašovat časově omezené soutěže a akce, při kterých Uživatel získá další výhody.

11. Reklamace

Uživatel má kdykoliv přístup ke své administraci pro kontrolu připsané provize. V případě nesouhlasu s výší připsané provize z uskutečněných nákupů může provést reklamaci, a to přes webové rozhraní nebo na adrese [email protected].

12. Další ujednání

Provozovatel nenese odpovědnost za technické a jiné potíže, které jsou nezávislé na Provozovateli a vedou k přerušení služeb Hamty. Provozovatel vyvine maximální aktivitu k odstranění těchto obtíží.

Provozovatel je zprostředkovatelem obchodu mezi Uživatelem a e-shopem a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu a dodání produktů a služeb z partnerských obchodů.

Provozovatel získává za zprostředkování obchodu provizi od e-shopu, kterou celou nebo mírně sníženou (pro případ, kdy není možné jednoznačně určit přesnou výši provize) připisujem na účet uživatele.

13. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy mezi provozovatelem stránek www.Hamty.cz a Uživatelem, který je řádně registrovaný na portálu www.Hamty.cz se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a platnými předpisy v České republice, zejména Občanským zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Tyto podmínky platí od užívání jsou platné ode dne 16. 1. 2017.


Registrovat přes Google

-- Nebo --